Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 7-15
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 9-15
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 8

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 30-08-2015Cho Con Biết Lắng Nghe p2MS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 23-08-2015Cho Con Biết Lắng Nghe p1MS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 16-08-2015Cơ Đốc Nhân Trưởng ThànhMS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 09-08-2015Sống Cho Chúa Giê-xuMS Anh-rê   
 02-08-2015Kế Hoạch Đời Đời Của Chúa
MS Marvin