Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 8-15
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 10-15
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 9

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 20-09-2015Cho Con Biết Lắng Nghe p4MS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 13-09-2015Cho Con Biết Lắng Nghe p3MS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 06-09-2015Cầu Nguyện Phấn HưngMS Sapto