Quỳ Hay Không Quỳ ? Không Thành Vấn Đề

Chức Vụ Là Phục Vụ
August 28, 2014
Thờ Phượng “Nhép”
August 30, 2014

Quỳ Hay Không Quỳ ? Không Thành Vấn Đề

Câu chuyện Mari và Mathê chứng minh cho chúng ta một nguyên tắc liên quan đến sự thờ phượng Chúa.

Mathê đến với Chúa Giê-su nhưng không quỳ gối còn Mari khi đến với Chúa Giê-su lại quỳ gối. Nhưng cả Mathê lẫn Mari đều không tin rằng Chúa Giê-su có thể khiến cho Laxarơ sống lại. Cả hai đều trả lời với Chúa Giê-su rằng nếu Ngài có mặt ở đây trước đó thì anh họ sẽ không chết. Điều này chứng tỏ họ không tin Chúa Giê-su có thể khiến Laxarơ sống lại.

Vì thế, không tin thì dù có cuối đầu hay không cúi đầu, dù có quỳ gối hay không quỳ gối cũng không thành vấn đề. Vấn đề là tấm lòng tin cậy Chúa, chứ không phải hình thức bên ngoài.

Đức Chúa Trời không quan tâm đến việc chúng ta quỳ gối hay không quỳ gối khi chúng ta thờ phượng Ngài. Ngài quan tâm đến đức tin của chúng ta khi chúng ta thờ phượng Ngài.

“Đến nơi, khi thấy Đức Giê-su, Ma-ri quỳ dưới chân Ngài nói: Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con đã không chết!”
(Giăng 11:32)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây