Hãy Sẵn Sàng Cho Thiên Đàng
September 29, 2014
Sốt Sắng Cần Chín Chắn
October 1, 2014

“Siêu Nhân”

Chúng ta đang sống trong thời đại được gọi là thời đại “siêu”, cái gì cũng “siêu”. Nào là siêu thị, siêu mẫu, siêu sạch, siêu khuyến mãi . . .

Nhưng mỗi cơ đốc nhân đều là những con người “siêu nhân” thật sự, vì Kinh Thánh mà bạn đọc là siêu nhiên, Đức Chúa Trời mà bạn tin là siêu nhiên, phép lạ tái sanh mà bạn kinh nhiệm là siêu nhiên, sự chữa lành của Chúa là siêu nhiên, sự dẫn dắt của Chúa là siêu nhiên và sự đáp lời của Chúa là siêu nhiên.

Cơ đốc nhân là người “siêu nhiên” sống trong thế giới tự nhiên.

“Vậy nếu ai ở trong Đấng Cứu-thế, thì ấy là người được dựng nên mới.”
(2Côrinhtô 5:17)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây