Nghe Đời Nói, Nhưng Gẫm Trời Làm
October 26, 2014
Gương Thần
October 28, 2014

Sự Kiện Theo Sau Sự Hiện Diện

Sự hiện diện của Đức Chúa Trời là sự kiện vượt trên mọi sự kiện.

Bước chân của những người rao giảng và công bố Phúc Âm là bước chân gắn liền với những sự kiện.

Bàn chân của những người rao giảng Phúc Âm và đem sứ điệp bình an là bàn chân mang nặng dấu ấn của thiên đàng trên trần thế.

Chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với chúng ta tạo ra những sự kiện mang dấu ấn đậm trong thế giới tự nhiên lẫn thế giới siêu nhiên.

“Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!”
(Rôma 10:15)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây