Tại Sao Chúng Ta Cần Mục Sư

Thành Công Thương Trường
August 30, 2013
Những Lời Công Bố Tôi Là Ai
August 31, 2013

Tại Sao Chúng Ta Cần Mục Sư

Tải File PDF

Tác giả : Ms Bod Yandian
Phục truyền 1:38: “Giô-suê con trai của Nun, sẽ khiến bạn thừa hưởng xứ
hứa (Canaan).”