Đức Chúa Trời Hay Làm Phép Lạ
July 30, 2013
Trắc nghiệm sống lâu
July 31, 2013

Thánh Khiết Tích Cực Và Tiêu Cực

Chúng ta thường nhấn mạnh đến sự thánh khiết tiêu cực – phải, đừng, nên, chớ.

Nhưng Kinh Thánh lại nhấn mạnh đến sự thánh khiết tích cực. Kinh Thánh Tân ước nhấn mạnh khía cạnh tích cực “hãy . . . hãy . . . hãy . . .” hơn là “đừng . . . đừng . . . đừng . . .”.

Chẳng hạn, Êphêsô 5:18 nói, “Đừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh.”

Đời sống thánh khiết của cơ đốc nhân không phải là thụ động và tiêu cực – phải làm điều này hay phải tránh điều kia. Mà là một lối sống thánh khiết tích cực, bày tỏ những mỹ đức của Đức Chúa Trời qua những hành động cụ thể và thực tế.

“Cuối cùng, thưa anh chị em, hãy vui lên, hãy sửa đổi lại, hãy khích lệ lẫn nhau, hãy có cùng một chí hướng, và hãy sống hoà bình với nhau.”

(2Côrinhtô 13:11)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “.  Quý vị có thể  Đặt Sách Tại Đây