Không Làm Thì Không Ăn
December 26, 2014
Hiện Hữu Trong Những Hoàn Cảnh “Hi Hữu”
December 28, 2014

Thành Sự Tại Thiên

Thành sự tại thiên là nguyên tắc mà Châm Ngôn nói đến rất nhiều qua nhiều cách khác nhau.

Thành sự tại thiên là kế hoạch đến từ lòng người nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ Đức Chúa Trời. Thành sự tại thiên là mọi đường lối của con người đều trong sạch theo cái nhìn của mình nhưng chính Đức Chúa Trời cân nhắc mọi động cơ và thái độ của con người.

Thành sự tại thiên là lòng người hoạch định đường lối mình nhưng Đức Chúa Trời hướng dẫn các bước đi của người đó. Thành sự tại thiên là ngựa chuẩn bị cho ngày tranh chiến nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Chúa Trời. Thành sự tại thiên là lòng người có nhiều kế hoạch nhưng ý định của Chúa mới được thành tựu.

Thành sự tại thiên nghĩa là thành công tại thiên, thành đạt tại thiên, thành tài tại thiên và thành nhân cũng tại thiên.

“Kế hoạch đến từ lòng người, nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA.”
(Châm Ngôn 16:1)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây