Trắc nghiệm sống lâu

Thánh Khiết Tích Cực Và Tiêu Cực
July 31, 2013
“Đồ Cũ” Phước Hơn “Đồ Mới”
August 1, 2013

Trắc nghiệm sống lâu

TRƯỜNG KINH THÁNH MÙA GẶT

Trắc nghiệm sống lâu 

Chúng ta sống sao và chúng ta tin gì sẽ là nhân tố quyết định việc chúng ta sống lâu hay là không.

  1. Bạn có thể tự nhận thức rõ những nhân tố quyết định trong việc sống lâu.
  2. Bạn sẽ hiểu tại sao có người chết trẻ hay sống lâu.

Trả lời mỗi câu hỏi đúng (Đ) hay sai (S) bằng cách điền vào ô phù hợp. Đánh dấu ô bên trái cho câu trả lời đúng và ô bên phải cho câu trả lời sai.

 

Tải Trắc Nghiệm Về Máy Để Làm